ניצולי השואה בשווייץ וזיכרון השואה

שווייץ הנייטרלית יצאה מן המלחמה בלא פגע. כל עוד הגבולות נשארו סגורים יכלו הפליטים לבחור אך ורק בהגירה לא-חוקית. כשהחל גירושם של יהודים למחנות השמדה נשארה שווייץ ההזדמנות האחרונה בעבור פליטים יהודים, אך פניהם של אלפים מהם הושבו ריקם בגבול. לאחר 1942 כבר ידעו רשויות שווייץ שהפליטים היהודים בסכנת מוות ולכן מי שהצליחו להיכנס לשווייץ שלא כחוק לא גורשו אלא נכלאו במחנות. יותר מ-50,000 פליטים מצאו מקלט בשווייץ במהלך המלחמה, בהם 20,000 יהודים, אם כי רק ביולי 1944 הבינה שווייץ שיש להעניק ליהודים מקלט בשל הרדיפה. כיוון שעד 1941 לא תמכה המדינה בפליטים מימנו ארגוני סעד ורווחה את כל ההוצאות. האיחוד השוויצרי של ארגוני הרווחה היהודיים נשא שנים רבות בעול כלכלי כבד, וכמוהו גם 19,000 יהודים שוויצרים בעלי אמצעים וארגון הגג שלהם, הפדרציה השוויצרית של הקהילות היהודיות. הם קיבלו תמיכה מוועד החלוקה המאוחד היהודי-אמריקני (הג'וינט).


רוב ניצולי השואה בשווייץ לא היו אזרחי שווייץ בזמן שנרדפו. הם באו מן הרייך הגרמני או ממדינות אירופיות אחרות; וכיוון שהיו יהודים, היו יעד ישיר לרדיפת הנאצים. מקצתם היו במחנות ריכוז ובמחנות השמדה ושרדו; אחרים נמלטו או הסתתרו והצילו את עצמם. רובם הגיעו לשווייץ לאחר מלחמת העולם השנייה. העובדה שבשווייץ חיים ניצולי שואה הגיעה לתודעת הציבור רק בעקבות המחלוקת על נכסים רדומים והמחקר ההיסטורי של ועדת ברז'ייה בשלהי שנות התשעים של המאה העשרים. מאז סייעו העולם הפוליטי והחברה האזרחית למחקר ההיסטורי להתקדם ולהתעדכן והזיכרון של השואה הלך והתחזק. המחויבות של שווייץ לברית הבין-לאומית לזיכרון השואה (IHRA), שנוסדה בשוודיה ב-1998, היא דוגמה אחת. בגוף הבין-לאומי הזה חברות, לצד ארצות הברית, ישראל, ארגנטינה וקנדה, 27 מדינות אירופיות. מטרתו להסביר מהי השואה, לשמר את זכרה ולעודד מחקר של גורמיה, שכן השואה ערערה את עקרונות היסוד של הציביליזציה המערבית.


פשעי הנאצים בוצעו לפני יותר משבעים שנה. עם זאת, רצח עם, טיהור אתני, גזענות, אנטישמיות ושנאת הזר – כל אלו עדיין קיימים היום. להתעמת עם השואה פירושו להיות ער לסכנות החמורות המאיימות עלינו בשעה שלאומנות, שנאת הזר ואפליה כנגד מיעוטים דתיים מעוררים ספקות בנוגע לעקרונות שלטון החוק הדמוקרטי שלנו. ב-2017 וב-2018 משמשת שווייץ יושבת ראש הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה. כך נהגה הרעיון לתערוכה "ניצולי השואה השוויצרים האחרונים". התערוכה נותנת לקול לניצולי השואה האחרונים ולצאצאיהם.

ד"ר גרגור ספוהלר ודר. של סבינה בוסרט
ארכיון לתולדות זמננו של ציריך