Ofertë për klasa shkollore

Oferta për klasa shkollore në bashkëpunim me PH FHNW

Ofrohen udhëtime të drejtuara për orët e shkollës (60-90 min). Regjistrimet në: ausstellung@gamaraal.org.


Informacione dhe pyetje ausstellung@gamaraal.org

Udhëzues për mësuesit

Udhëzimet për të vizituar ekspozitën janë në dispozicion për mësuesit e klasave të shkollës së mesme I dhe II dhe shkollat ​​e mesme. Këto u zhvilluan nga punonjësit e Arkivit për Historinë Bashkëkohore në ETH Cyrih. Nëse jeni të interesuar, ju lutemi kontaktoni ausstellung@gamaraal.org.


Udhëzuesi është i strukturuar në mënyrë interaktive dhe ofron një klasifikim të shkurtër historik. Diskutohen temat, siç janë llojet e ndryshme të mbijetesës, përpunimi i mëvonshëm i përvojave dhe humbjeve dhe rëndësia e thirrjeve të dëshmitarëve bashkëkohorë për ne sot.


Kur vizitoni ekspozitën, është e dobishme nëse studentët tashmë kanë trajtuar Holokaustin në klasë. Në turne mund të merrni pjesë si pjesë e mësimit të historisë ose gjermanishtes, si dhe edukimi i përgjithshëm.


Ne rekomandojmë që mësuesit të marrin parasysh 90 minuta kur vizitojnë ekspozitën.