Pozdravy

Udržování vzpomínek na holocaust při životě

„Stalo se, a následně se to může stát znovu: v tom spočívá podstata toho, co musíme říct.“ To napsal autor a přeživší z Osvětimi Primo Levi s ohledem na tragédii a civilizaci holocaustu. Přeživší holocaustu vědí, že historie se může opakovat, protože na vlastní oči viděli, čeho jsou lidé schopni.
Ani my nesmíme před touto skutečností zavírat oči. Jako dcera židovských obětí holocaustu, ale také jako švýcarský občan, považuji za naši povinnost a povinnost udržovat památku holocaustu naživu a řešit ji znovu a znovu. Z tohoto přesvědčení se zrodila výstava „Poslední švýcarští přeživší holocaustu“.

ENCONTER S POSLEDNÍMI PŘEŽITCI VE ŠVÝCARSKU

Jsme v rozhodujícím okamžiku při předávání znalostí o holocaustu, protože mezi námi je jen několik současných svědků této hrozné genocidy. Výstava „Poslední švýcarští přeživší holocaustu“ se proto zaměřuje na portréty a příběhy přeživších holocaustu, kteří individualizují historii holocaustu a uchovávají ji pro budoucí generace. Vylíčení pocházejí z různých evropských zemí a nyní žijí v německy a francouzsky mluvícím Švýcarsku a také v kantonu Ticino. Představují všechny lidi, kteří přežili holocaust a našli nový domov ve Švýcarsku.
Uštěpačné portréty ukazují tváře lidí, jejichž lidská důstojnost byla kdysi upírána. Jsou to tváře, které jsou poznamenány životními příběhy. Výňatky z těchto životních příběhů poznáme v dojímavých filmech. Jsou to příběhy o přežití, ale také příběhy o životě po holocaustu. Vylíčený nám vypráví, jak byli zbaveni a poníženi, jak přežili holocaust a žili poté. Vylíčení nám také říkají, že trauma a hluboký zármutek zůstaly stálými společníky přeživších holocaustu až do stáří.

PRO MLÁDEŽ A BUDOUCÍ GENERACE

Výstava „Poslední švýcarští přeživší holocaustu“ využívá biografie portrétovaných, aby ukázala, kam může vést antisemitismus, který se dnes na mnoha místech opět rozvíjí. Pamatování na holocaust by proto mělo být také varováním před vážnými důsledky, které mohou mít rasismus a antisemitismus. Je odpovědností naší generace pokračovat v pověsti „nikdy více“. Výstava je proto primárně zaměřena na mladou generaci a jejím cílem je zvýšit povědomí o hodnotě a důležitosti tolerance.
Je pro mě důležité poděkovat všem z celého srdce za to, že mají sílu nám v rámci této výstavy vyprávět své životní příběhy a vyprávět nám zážitky a vzpomínky, z nichž některé lze jen těžko vyjádřit slovy.

Anita Winter
Zakladatel a prezident nadace Gamaraal